Haninge LåsDIN SÄKERHETSENTREPRENÖR
 Jour 08-798 63 30

TJÄNSTER

 Besiktning och säkerhetsanalyser  Projektering låssystem  Reparationer efter inbrott  Nyckeltillverkning
 Förebyggande brandskydd  Värdeförvaring  Montagearbeten  Entreprenad


Montagearbeten
utförda av Haninge Lås säkerhetstekniker följer noggrant de
regelverk Försäkringsförbundet kräver enligt RUS regler.

Lås
Vi rekommenderar kvalitetssäkra produkter. Vi tillhandahåller
kända fabrikat såsom ASSA, KABA, ABLOY, FAS, FIX, EVVA SALTO mfl. När vi tillverkar nycklar använder vi oss av moderna nyckelfräsmaskiner. Framtagning av nyckelkoder till bilar, låscylindrar o.s.v. ingår i vår produktion.

Larm

Vi har larm som komplement för att förstärka skyddet för din
egendom mot intrång.

Passersystem

I ditt skydd behövs också en smidig in och utpassering för behöriga personer. I dag används olika typer av kortläsare som passersystem
för att kontrollera behörigheten. Du som kund avgör vilken nivå ditt
Passersystem skall innehålla. Vi använder oss av fabrikatet AXEMA,
som är marknadsledande mot segmentet flerfamiljsbostäder.

Handikapplösningar
Vi monterar dörrautomatik av märket DORMA, dessa produkter
är lämpade för handikapplösningar såväl till företag, kommuner
och landsting.

Galler
Vi monterar galler, säkerhetsdörrar, grindar och andra
speciallösningar i förebyggande syfte. Det finns ett flertal modeller
för galler. Vi rekommenderar att Du kontaktar oss
för skräddarsydda lösningar.

Kontakta oss!
Haninge Lås AB - Sleipnerv. 20 Box 586 - 136 25 Haninge
Tel: 08-777 55 60 - Fax:08-777 31 80 - butiken@haningelas.se
Orgnr: SE556095-314201