Haninge Lås    DIN SÄKERHETSENTREPRENÖR
 Jour 08-798 63 30
HANINGE LÅS AB är ett auktoriserat låssmedsföretag i Stockholms regionen
som etablerades redan 1970, vilket borgar för lång erfarenhet och
kontinuitet.

Företagets kunniga tekniker kan lätt nås vid akuta situationer
och obekväma tider på dygnet. Ring vår låsjour 08-798 63 30.
Våra säkerhetstekniker vidareutbildas kontinuerligt och innehar
såväl gesäll som mästarbrev.

Vår service och vårt kunnande inom säkerhet, ger dig som kund
trygghet. Läs mer om våra tjänster.

DIN TRYGGHET - VÅRT ANSVAR!
Yale


Haninge Lås AB - Sleipnerv. 20 Box 586 - 136 25 Haninge
Tel: 08-777 55 60 - Fax:08-777 31 80 - butiken@haningelas.se
Orgnr: SE556095-314201